Energo Instal S.C.

Menu

Nasza oferta

Oferta firmy Energo Instal S.C. obejmuje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 • prefabrykację rozdzielnic elektrycznych nn do 4000A - produkt powstał dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznych
 • remonty i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych
 • wymianę tablic licznikowych i bezpiecznikowych
 • odbiór instalacji elektrycznych mieszkań oraz lokali do energetyki
 • dopuszczenia instalacji elektrycznych do użytkowania
 • powykonawcze i okresowe badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej
 • okresowe pomiary izolacji urządzeń i obwodów elektrycznych
 • okresowe pomiary skuteczności instalacji odgromowych
 • sprzedaż materiałów elektrycznych i elektroinstalacyjnych
 • kompensację mocy biernej (bateria kondensatorów)


Zapraszamy do współpracy,
Zespół Energo Instal S.C.

 

Nasi Partnerzy